Aqua Essence Evening Infusion

  • Aqua Essence Evening Infusion
  • Aqua Essence Evening Infusion
หมายเลขรายการ C010406023

Aqua Essence Evening Infusion

โลชัน-อินฟิวชั่นที่แสนอ่อนโยน บรรเทาความตึงเครียดระหว่างวัน บอกลาผิวที่เหนื่อย อ่อนล้า และดูหม่นหมอง ใช้ทุกคืนก่อนบำรุงต่างๆ เพือให้ผิวสดใส ผ่อนคลายและรู้สึกสบาย พร้อมเสริมให้ผลิตภัณฑ์บำรุงอื่นๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ